Ažuriranje mapa i softvera na Vašim GPS uređajima ....

 

1500 (redovna cena).......

 

U  Oktobru 2016       1200* !!! dinara

 

 

*potrebno je naglasiti da ste videli akciju na našem web sajtu!